Dagbesteding Memo

Mensen en Mogelijkheden

Wie is Memo?

Emmy van den Broek - Tielemans en
Cindy Kroef – van Schijndel

Memo

Voor alle mensen met een ondersteuningsvraag

Individuele begeleiding

 

Binnen de thuissituatie kunnen verschillende ondersteuningsbehoeften ontstaan. Ook hierin kan MeMo een rol spelen.

Mensen kunnen door hun gedrag of beperking voor problemen of een zware belasting zorgen, waardoor spanningen ontstaan. Op het moment dat er spanningen ontstaan, ga je anders op elkaar reageren. Hierdoor kan het voorkomen dat je elkaar niet meer zo goed aanvoelt. Onze individuele begeleider kijkt samen met het gezin naar de thuissituatie en onderzoekt mogelijkheden om de situatie te verbeteren.

MeMo vindt het belangrijk om met jou en eventuele gezinsleden samen te werken en je daarbij een professionele, betrokken ondersteuning te bieden die bij je past en aansluit bij je mogelijkheden, wensen en behoeften. Dit kan binnen de thuissituatie, op locatie bij MeMo of op een andere plek. Het belangrijkste is dat we samen een relatie aangaan, die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, transparantie, veiligheid en eerlijkheid.

De hulp die geboden wordt kan variëren van structuur aanbrengen in de dag, leren van vaardigheden, zelfvertrouwen vergroten, contacten leren onderhouden, netwerk uitbreiden/onderhouden of het zoeken naar (vrijwilligers) werk. Ook kunnen we uitdagingen in het gedrag bekijken en samen zoeken naar mogelijkheden.

We starten door samen te kijken waar je vragen of doelen liggen. Dit zetten we om in een plan en vervolgens gaan we samen aan de slag. Een kleine groep vaste medewerkers zorgt voor structuur, duidelijkheid en continuïteit. De begeleiders ondersteunen elkaar en regelmatig wordt het ondersteuningsplan tussentijds afgestemd om te bespreken of alles naar wens verloopt en of de gestelde doelen kunnen worden behaald. Jaarlijks wordt een evaluatieverslag opgesteld.

Voor deze vorm van begeleiding heb je een WMO – (wet maatschappelijke ondersteuning) beschikking nodig van de gemeente of een WLZ (wet langdurige zorg) of een PGB (persoonsgebonden budget)